Visi dan Misi

Visi

Menjadi sebuah organisasi dakwah yang bergerak secara profesional, berhikmah dalam memacu kegemilangan dan kesatuan ummah.

Misi

Menyampaikan dakwah dan islah kepada segenap lapisan masyarakat berteraskan metodologi Rasululluh. 2- Membangun ummah dengan kewujudan prasarana JAM’IYAH yang akan dijadikan sebuah pusat pentadbiran aktiviti dakwah. 3- Memperluaskan jalinan kerjasama dengan institusi-institusi dakwah dalam dan luar negara.

Moto

“Berdakwah Dengan Hikmah dan Penuh Bijaksana”